Avís legal

TITULAR DEL WEB

Aquest avís legal recull les condicions generals que regeix l’accés i l’ús de la website www.lluistorres.cat, titularitat de Lluís Torres i Roig, dissenyador gràfic, amb NIF 46569400N, domicili social al C. Santiago Rusiñol, 16, 08755 Castellbisbal (Barcelona), professional titular i responsable de la pàgina web. EL professional està col·legiat al Col·legi de Disseny Gràfic de Catralunya amb el número de col·legiat 091.

 

ÚS DEL WEB

L’accés i ús de la Web implica l’expressa i plena acceptació de totes i cadascuna de les condicions d’ús vigents incloses en aquest Avís Legal. Li demanem que les llegeixi atentament i en cas de no estar d’acord amb el seu contingut, no faci ús de la web ja que el seu desacord implica la no acceptació de les condicions generals d’ús de la web.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat de la web, dels seus continguts i serveis. Aquesta obligació suposa no utilizar els esmentats serveis i continguts de forma contrària a la legislació que resulti d’aplicació, ni a utilizar-los per activitats il·lícites, contràries a la bona fe o a l’ordre públic.

Els usuaris accedeixen a la website de forma lliure i gratuïta, no obstant, Lluís Torres es reserva el dret a poder limitar el seu accés per determinats continguts o serveis, exigint el registre de les seves dades de forma prèvia a l’accés.

 

CONTINGUT DEL WEB I ENLLAÇOS

Els continguts d’aquesta Web tenen com a finalitat informar i donar a conèixer els treballs realitzats pel professional Lluís Torres, de disseny gràfic, disseny audiovisual i multimèdia, a les persones i empreses interessades en aquests en el grafisme i que vulguin conèixer la nostra manera de treballar i sol·licitar-nos els nostres serveis.

Lluís Torres no es fa responsable del mal ús que es pugui fer de la web, i és responsabilitat exclusiva de l’usuari que accedeixi als seus continguts o els utilitza.

Queda prohibit l’ús de continguts de la web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització de Lluís Torres. Tampoc es permet remetre publicitat o informació a tercers sense autorització de Lluís Torres fent servir la informació que s’exposa a la web i que es posa a disposició dels usuaris, independentment de que el seu ús sigui gratuït o no.

Lluís Torres no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers o xarxes socials a les que es pugui accedir per enllaços o buscadors des d’aquesta Web. Així també, l’existència de llocs enllaçats, és a dir, accessos a d’altres pàgines o portals d’internet no suposa l’existència d’acords, recomanacions, promocions o la identificació de Lluís Torres, ni la conformitat amb les manifestacions, continguts o serveis enllaçats.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL DEL WEB

Lluís Torres ostenta la titularitat d’aquesta Website. Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre aquesta web estan legalment reservats, per la qual cosa l’accés a la web o la seva utilització per part de l’usuari no ha de considerar-se, de cap forma, com l’atorgament d’una llicència d’ús o dret sobre qualsevol actiu.

Els usuaris de la website únicament podran realitzar un ús privat, personal o professional dels continguts d’aquesta. Està absolutament prohibit, l’ús de la web o d’algun dels seus elements amb finalitats comercials o il·lícits.

Estan prohibits els actes de reproducció, modificació, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa de Lluís Torres. Igualment, tots els noms comercials, les marques o els signes distintius de qualsevol classe continguts a la web, així com tots els treballs exposats a la web dissenyats per Lluís Torres estan protegits per llei.

Lluís Torres no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús del contingut de la web per part de tercers i podrà exercir totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’usuari.

 

ACTUALITZACIÓ I MODIFICACIÓ DEL WEB

Lluís Torres es reserva el dret d’actualizar, modificar o eliminar la informació continguda a la seva web site, així com a modificar la seva configuració o presentació. Aquest dret d’actualització o modificació es podrà exercir en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap responsabilitat per aquest motiu.

 

INDICACIONS SOBRE ASPECTES TÈCNICS

Lluís Torres no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics en els equips informàtics que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, així com dels danys que poguessin ser causats per terceres persones per mitjà d’intromissions il·legítimes fora del control de Lluís Torres.

Lluís Torres s’eximeix també de responsabilitat per danys i perjudicis soferts per l’usuari davant els defectes i omissions en la informació que facilitem a aquest quan la informació procedeix de fonts alienes a nosaltres.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT I LA LLEI 34/2002

La Política de Privacitat d’aquesta web està continguda en el seu peu de página amb a l’icona de “Política de privacitat”. És recomanable i imprescindible la seva lectura.

D’altra banda, conforme a la Ley 34/2002 Lluís Torres no enviarà comunicacions electròniques de caràcter comercial que no hagin estat prèviament autoritzades. Si no desitja rebre missatges per aquest mitjà, ens ho ha de fer saber enviant un mail a [email protected]

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reglament que la desenvolupa, el RD 1720/2007, de 21 de desembre que regula les mesures de seguretat aplicables a la protecció de dades de caràcter personal, el Sr. Lluís Torres i Roig, amb NIF 46569400N, dissenyador Gràfic de professió, col·legiat núm. 091 del Col·legi de Dissenyadors Gràfics de Catalunya, propietari de la web www.lluitorres.cat, informa als usuaris de la normativa en la obtenció i el tractament de les dades personals:

 

EXISTÈNCIA D’UN FITXER

Les dades personals que els usuaris ens faciliten de forma lliure i voluntaria, a través dels formularis habilitats per l’obtenció de les dades de l’usuari en aquesta web, seran incorporades al fitxer titularitat i responsabilitat de Lluís Torres i Roig, amb domicili al C. Santiago Rusiñol, 16, 08755 Castellbisbal ( Barcelona). Aquest fitxer està registrat al Registre General de Fitxers Privats de la Agencia Española de Protección de Datos.

Aquestes dades serán objecte de tractament automatitzat sempre que l’usuari hagi donat el seu exprés consentiment amb anterioritat. Amb aquesta finalitat Lluís Torres estableix les barreres tècniques necessàries per tal que amb caràcter previ a la prestació del seu consentiment els usuaris hagin llegit i acceptat aquesta Política de Privacitat.

 

FINALITAT DEL FITXER

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals que Lluís Torres realitza té com a finalitat prestar als usuaris els seus serveis de Dissenyador Gràfic, dissenyador audiovisual i multimèdia sol·licitats per aquest, així com proporcionar als Usuaris informació i notícies d’interès relacionades amb el tema del Disseny propi de l’Estudi Lluís Torres.

 

RECOLLIDA DE DADES

A través dels formularis de recollida de dades s’informarà a l’usuari del caràcter obligatori o facultatiu de l’aportació de les seves dades, la finalitat de la recollida de les dades, el nom i número del codi del fitxer on s’incorporen les dades personals, així com les conseqüències de l’ obtenció de les dades o de la negativa a subministrar-les. L’usuari garanteix que les Dades Personals facilitades són verdaderes i actuals i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació en aquestes.

 

DRETS DE L’USUARI

En el cas de que l’Usuari consideri convenient exercir els drets que la llei li atorga i que en concret són: el dret d’Accés, el dret de Rectificació, el dret de Cancel·lació i el dret d’Oposició al tractament de les seves dades, pot contactar amb el Responsable del Fitxer, que és Lluís Torres i Roig, via correu ordinari o presencialment a l’adreça de C/ Santiago Rusiñol, 16, 08755 Castellbisbal (Barcelona) o per correu electrònic a l’adreça [email protected] amb còpia del seu DNI o document equivalent i, la seva sol·licitud.

 

CESSIÓ DE DADES

Els destinataris de la informació cedida per l’usuari a Lluís Torres, són el responsable del fitxer, el seu personal, col·laboradors amb el que s’organitza el Responsable del Fitxer, així com les entitats oficials públiques i privades que per llei sol·liciten la cessió de les dades.

 

MESURES DE SEGURETAT

Lluís Torres garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades pels usuaris i la dels seus clients i proveïdors.

D’acord amb la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal, Lluís Torres ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals adequades a la qualitat de les dades facilitades pels usuaris. D’aquesta manera i, d’acord amb el RD 1720/2007, de 21 de desembre, Lluís Torres ha instal·lat els mitjans i les mesures tècniques de protecció per tal d’evitar l’alteració, tractament o ús no autoritzat, i la pèrdua de els dades i la informació. No obstant, l’Usuari ha de ser conscient de que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

 

MODIFICACIÓ

Lluís Torres es reserva el dret a modificar aquesta Politica de Privacitat per tal d’adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com a la pràctica en el tractament de les dades pròpia de l’Estudi Lluís Torres sempre atenent a la normativa de la protecció de dades. De ser axí, Lluís Torres anunciarà en aquesta página els canvis introduïts amb l’antel·lació necessària a la seva modificació.